iphone-block

Please rotate your device

www.crazy-voyages.nl

Identiteit van de verkoper

Bedrijfsnaam: SAS CRAZY VOYAGES

Hoofdkantoor: 8 rue du fg. Poissoniere, 75010 Parijs

Ingeschreven bij de Parijse Kamer van Koophandel onder nummer 517 621 124

Telefoon: +31 858887815

E-mail: contact@crazy-voyages.com

Persoon die verantwoordelijk is voor de website: Crazy-Voyages

Reis bureau Licencie nummer: LI 094090005

Reis bureau aansprakelijkheidsverzekering: ALLIANZ 87 rue Richelieu 75002 Paris

De onderhavige voorwaarden zijn van kracht op de diensten die worden verkocht op de website en vervangen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

Toepasselijke rechtsgeschillen

Deze termen en voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In het geval van een geschil, zullen Franse rechtbanken de enige zijn die rechtsbevoegdheid hebben tenzij anders aangegeven in de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Bepalingen

Voor de toepassing van dit document moet u er rekening mee houden dat:

AV                                        verwijst naar de Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever (s)             verwijst naar mensen die diensten kopen van Crazy-Voyages (cliënten)

Crazy-Voyages                   verwijst naar SAS CRAZY VOYAGES

Bestemming (en)               zoals bepaald in artikel 4 van de AV

Optie (s)                               zoals bedoeld in artikel 4 van de AV

Organisator (en)                 zoals bedoeld in artikel 4 van de AV

Leverancier (s)                   verwijst naar de aanbieders van diensten, zoals, maar niet alleen, luchtvaartmaatschappijen, hotels, aanbieders van activiteiten op de
                                              bestemmingen in overeenstemming met de diensten gekozen door de klanten, enz.

Deelnemer (s)                     zoals bedoeld in artikel 4 van de AV

Dienst (en)                           hebben betrekking op alle aangeboden diensten op de site en zoals omschreven in artikel 4 van de AV

Speciale Dienst (en)          verwijzen naar aanvragen voor extra diensten die door de Opdrachtgever aan Crazy-Voyages zijn opgevraagd volgens de bepalingen in artikel 5 van de AV

Vakantie (s)                          zoals bedoeld in artikel 4 van de AV (weekenden)

Website                                 verwijst naar de website van www.crazy-voyages.nl

Artikel 2: Toepasbaarheid

De AV zijn toepasbaar zonder enige beperkingen op alle verkopen van diensten aan klanten.

De AV kunnen geraadpleegd worden op de website te allen tijde en de AV op de Website hebben voorrang op alle andere versies van AV die ergens anders worden gevonden.

De AV vertegenwoordigen de volledige rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de geleverde diensten.

Indien op een gegeven moment Crazy-Voyages niet aan een van de voorwaarden van de AV die van toepassing zijn kan voldoen, kan dit niet worden geïnterpreteerd als betekenende dat Crazy-Voyages zal afzien van toepassing van een van de genoemde voorwaarden op enig moment in de toekomstige tijd.

De AV kan op elk tijdstip en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd, echter zal deze wijziging alleen van toepassing zijn op reserveringen gemaakt na data van deze wijziging.

Het is verplicht voor de klanten om de AV te lezen en akkoord te gaan met de AV op het moment van boeking.

Eventuele algemene voorwaarden die door de opdrachtgever (cliënt) worden geproduceerd kunnen niet worden opgenomen of prevaleren boven deze geldende AV. De opdrachtgever ziet af van een beroep doen op een dergelijk document dat bijgevolg betekent dat dit document niet kan worden gebruikt tegen Crazy-Voyages.

De specifieke voorwaarden van leveranciers van bijvoorbeeld, maar niet alleen, vluchten, accommodaties en activiteiten zijn van toepassing op de verkoop van diensten, op dezelfde manier als de AV (vanaf hier aangeduid als de Specifieke Voorwaarden). De Specifieke Voorwaarden zijn van kracht wanneer een boeking wordt gemaakt met de leverancier.

Artikel 3: Opdrachtgever Toelatingscriteria

3.1 In aanmerking komen

De opdrachtgever (s) moet(en) een leeftijd hebben die boven de 18 jaar is, gezond zijn van geest, en niet om financiële redenen onder de bescherming van de rechtbank staan.

3.2 Akkoord met de AV

Diensten worden alleen verkocht aan opdrachtgevers die de AV hebben gelezen en aanvaard door het aanvinken van het hiervoor bedoelde vakje of het klikken op de link.

Met als gevolg, dat wanneer de opdrachtgever diensten koopt op de website dat de opdrachtgever onherroepelijk akkoord gaat met de AV.

Artikel 4: Beschrijving van de diensten

Het doel van Crazy-Voyages is het mogelijk maken voor een bepaalde groep klanten, tussen de 4 en 20 personen, de Diensten op de Website te kopen die betrekking hebben op een weekend in Nederland of in het buitenland samen met vrienden, bijvoorbeeld voor het organiseren van een vrijgezellenfeest, voor een van de leden van de groep (vanaf nu aangeduid als een weekend). Voor een gegeven weekend zal er binnen de groep een persoon of personen zijn die het initiatief neemt om de vakantie te organiseren, en die in contact zal komen met Crazy-Voyages, vanaf nu wordt deze persoon aangeduid als de Organisator (en), en de personen die deelnemen worden vanaf nu aangeduid als de Deelnemer (s).

Crazy-Voyages biedt op de Website, voor een vaste prijs per klant, een pakket met diensten. Deze omvatten, afhankelijk van de keuze van de bestemming uit het aanbod (van hier af verwezen als de bestemming) en tenzij anders vermeld op de website:

- Vluchten van- en naar de bestemming in de voorwaarden beschreven in artikel 4.1 hieronder

- De accommodatie op de bestemming in de voorwaarden beschreven in artikel 4.2 hieronder

- Een of meerdere activiteiten in de voorwaarden beschreven in artikel 4.3 hieronder

In aanvulling op het basispakket beschikt de Klant over de mogelijkheid om optionele activiteiten toe te voegen in de voorwaarden beschreven in artikel 4.3 hieronder (vanaf hier aangeduid als "Opties").

4.1 Vluchten

De pakketten aangeboden door Crazy-Voyages omvatten over het algemeen retour vluchten verricht door een luchtvaartmaatschappij (low-cost of een reguliere luchtvaartmaatschappij) van- en naar de bestemming met als vertrekpunt de geselecteerde stad bij het maken van de reservering. Het is ook mogelijk om een pakket te boeken zonder vluchten voor bepaalde bestemmingen, zoals bepaald op de website.

De voorwaarden van het aanbod van luchtvervoer worden beheerst door de Specifieke Voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Het is de Opdrachtgever (cliënt) zijn/haar verantwoordelijkheid om de regels en voorschriften van de luchtvaartmaatschappijen te respecteren, in het bijzonder met betrekking tot de incheck tijden (gewoonlijk twee uur voor vertrek) en indien nodig de bevestiging van uw vlucht tijden 48 tot 72 uur voor het opstijgen, indien en zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij(en).

De Klanten moeten in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort, en als het land van bestemming vereist, moeten de documenten een geldigheidsduur van zes maanden na de verwachte datum van terugkeer hebben.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, en de klanten als gevolg hiervan niet kunnen vertrekken voor hun weekend op de datum vermeld in de reservering, kan er geen terugbetaling worden gegeven of vereist.

Het is uitsluitend de taak van de opdrachtgever (cliënt) om in het bezit te zijn van de benodigde documenten voor het reizen of dit nu een identiteitskaart, paspoort of visum is. Een klant die niet afkomstig is uit een van de EU landen moet hier bijzondere aandacht aan besteden.

In geval van verlies of diefstal van het ticket van de klant, dient een aangifte bij de politie en bij de luchtvaartmaatschappij gedaan te worden en moet men proberen een vervangend document te verkrijgen van de leverancier. De specifieke voorwaarden van de leverancier met betrekking tot de vergoeding of vervanging van de ontbrekende ticket zijn hierop van toepassing. Crazy-Voyages zal zich inspannen in het bijstaan van de cliënt in deze zaak.

We willen u ervan op de hoogte brengen dat de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen vaak wordt beperkt door het nationale of het internationale recht zoals wordt onderstreept in de Bijzondere Voorwaarden. Daarom wordt er samen met het ticket een kopie exemplaar van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij aan de klant gegeven.

We willen cliënten eraan herinneren dat een e-ticket niet hetzelfde is als een geprint papieren ticket en dat de Cliënten bij de controle van de luchtvaartmaatschappij naar de balie dienen te gaan met hun geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of visum indien van toepassing) om de instapkaarten te verkrijgen. Het is belangrijk om de geadviseerde incheck tijd te respecteren.

4.2 Accommodatie

De pakketten aangeboden op de Website door Crazy-Voyages zijn in de meeste gevallen inclusief een (1) of twee (2) overnachtingen op de bestemming.

De Organisator kiest het type accommodatie door het aanvinken van het desbetreffende vakje tijdens het boekingsproces.

Betreffende de hotels:

De indicatie van de mate van comfort (*), die in de accommodatie beschrijving weergegeven is op de website komt overeen met de lokale normen van het land van bestemming en kunnen verschillen van de Nederlandse normen. Af en toe, in het geval van overmacht of door toedoen van Crazy-Voyages kan het gekozen hotel worden vervangen door een ander hotel, maar deze zal van de dezelfde standaard zijn en met dezelfde opties.

Het is een normale gang van zaken dat de kamers beschikbaar zijn vanaf twee uur (14.00 uur) en ze moeten midden op de dag (12.00u) worden verlaten. Onafhankelijk van de vertrektijden van het gekozen vervoer.

Ten aanzien van de appartementen:

Voor de meeste bestemmingen moeten voor een appartement twee overnachtingen geboekt worden.

De capaciteit van een appartement wordt bepaald door het aantal bedden en niet het aantal kamers. Zo kunnen in sommige appartementen een aantal van de bedden in de woonkamer zijn, of er kan meer dan een bed in elke slaapkamer zijn.

4.3 Activiteiten en opties

In aanvulling op de diensten genoemd in 4.1 en 4.2, kan het basispakket bestaan uit een of meerdere activiteiten in overeenstemming met de beschrijving voor elke bestemming op de website.

De opties kunnen door de organisator worden gekozen door het aanvinken van de juiste vakken tijdens het boekingsproces.

In het geval van opties in het pakket en de uiteindelijke opties die toegevoegd zijn door de Organisator prevaleren de Specifieke Voorwaarden van de Leverancier.

Wanneer opties moeten worden geannuleerd, met name als gevolg van de weersomstandigheden of wanneer het aantal deelnemers ontoereikend is om de activiteit uit te voeren, zal Crazy-Voyages zijn best doen om een vervangende activiteit te bieden, zonder extra kosten op de opdrachtgever te verhalen.

Echter, wanneer de annulering van een activiteit of optionele activiteit als gevolg van overmacht is, zal de opdrachtgever geen recht op een vergoeding hebben.

De foto's en illustraties die in de beschrijvingen op de website staan zijn slechts ter illustratie. Crazy-Voyages behoudt het recht om foto’s te gebruiken die niet exact op de werkelijke locatie zijn.

Artikel 5 Speciale service

Waar mogelijk kan Crazy-Voyages Speciale Services aanbieden, op verzoek van de klanten, zoals, maar niet alleen, een ander vertrekpunt voor een bepaald weekend, of een duur van meer dan twee (2) nachten op een bepaalde accommodatie voor het weekend, of voor een groep van meer dan 20 personen, etc.

Het is mogelijk voor de opdrachtgever om alleen de accommodatie en de activiteiten (of opties) aan te schaffen en zijn eigen afspraken te maken met betrekking tot de luchtvaart.

Indien de opdrachtgever eventuele verzoeken tot speciale services heeft, moet hij op het moment van boeking Crazy-Voyages hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Crazy-Voyages zal haar best doen om te voldoen aan deze speciale services en zal de opdrachtgever proberen te voorzien van een specifieke inschatting ten aanzien van de kosten van deze extra services op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 6 Prijzen

Bij de beschrijvingen van de aanbieding van pakketten van het weekend op de Website, zijn voor elke bestemming, de diensten inbegrepen in de prijs. Er is een toeslag voor opties, die wordt berekend op basis van het aantal deelnemers zoals vermeld op de Website.

De opdrachtgever krijgt een gedetailleerde raming die de totale kosten van het weekend weergeeft, met inbegrip van alle diensten en eventuele Opties en de verdeling van de kosten per post, zoals uiteengezet in artikel 7 hieronder.

Als gevolg daarvan, en rekening houdend met het aantal personen en de variaties in- en van de Diensten en Opties, die kunnen worden gecombineerd door Crazy-Voyages en afgestemd op de wensen van de klant, kan de resulterende schatting afwijken van de prijzen die op de Website vermeld zijn.

Prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief alle belastingen tenzij uitdrukkelijk vermeld op de Website of in de berekening.

De volgende posten zijn meestal niet inbegrepen in de prijs, levering van reisdocumenten, speciale luchthavendiensten, te zware bagage, luchthaven transfers, visa, inentingen, en alle persoonlijke uitgaven (tips, stomerij, wasserette, roomservice, drankjes, taxi's, telefoon, openbaar vervoer) en al het andere dat niet in de raming vermeld staat.

De prijzen kunnen worden gewijzigd op elk moment en zonder waarschuwing. Dit heeft geen invloed op boekingen die al zijn bevestigd, behalve indien de wijziging in prijs dateert van meer dan 30 dagen voor datum van vertrek en het gevolg is van de brandstofkosten, variaties in de wisselkoers, of belastingen en juridische kosten.

In geval van een prijsverhoging door een van de bovengenoemde redenen in de voorgaande paragraaf betaalt de opdrachtgever alleen het deel van de stijging dat van toepassing is op hun vakantie, maar dit geeft  de klanten niet het recht om hun contract te annuleren op grond van artikel R211-9 van de Toerisme Code.

Artikel 7 Boekingen

Om een boeking te maken moet de organisator op de website op "schatting" of "boeken" klikken en vult zijn gegevens in op het formulier. De Organisator kiest de bestemming, het vertrekpunt, het aantal deelnemers dat de groep telt, de vertrek- en retour datum, de aard van de vereiste accommodatie en de toegevoegde opties.

Als de organisator het boekingsformulier inlevert ontvangt hij een e-mail van Crazy-Voyages met een belofte tot het opgeven van een schatting van de kosten voor een bepaalde datum.

Op basis van de informatie van de organisator wordt er door Crazy-Voyages een op maat gemaakte offerte voor het weekend gemaakt en per e-mail verzonden naar de organisator. De Organisator kan deze informatie delen met de andere deelnemers door hen de URL voor de schatting toe te zenden. De deelnemers hebben dan direct toegang tot alle gegevens die in de schatting staan, zoals de vluchttijden (indien van toepassing) en de volgende elementen:

- De details van de aangeboden diensten en de totale prijs per cliënt op basis van het aantal deelnemers die door de organisator zijn aangegeven op het boekingsformulier

- Indien er een minimale of maximale grootte van de groep nodig is om de vakantie te boeken kan de vakantie alleen geboekt worden met een minimum aantal deelnemers, de uiterste datum voor de annulering is dan minimaal eenentwintig (21) dagen voor vertrek (artikel R211-4 7 ° van de Toerisme Code).

Zodra de schatting is afgegeven zal de totale prijs per cliënt geldig blijven, zolang de prijs van het luchtvervoer onveranderd blijft door de luchtvaartmaatschappij.

De organisator dient het exacte aantal deelnemers zo snel mogelijk te bevestigen. De volledige namen en e-mail adressen van alle deelnemers moeten verplicht worden afgegeven bij het bevestigen van de reservering, wanneer de schatting wordt geaccepteerd door de organisator.

De organisator moet ervoor zorgen dat de deelnemers gegevens overeenkomen met de details die op het paspoort of de identiteitskaart van de deelnemers staan. Het is erg belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. De specifieke voorwaarden van onze leveranciers worden toegepast indien onjuiste gegevens gecorrigeerd moeten worden op een later tijdstip. Er kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd. Crazy-Voyages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dit type fouten.

De reservering is geldig zodra de betaling is gemaakt zoals beschreven in artikel 8.

Artikel 8 Betaling en reserveringsbevestiging

Zodra de cliënten de boeking hebben bevestigd, zullen zij toegang krijgen tot een beveiligd betaalplatform waar ze kunnen betalen met een creditcard, Visa- of Mastercard. Het is mogelijk voor elke klant te kiezen tussen de volgende opties:

- Het betalen van hun eigen aandeel

- Het betalen voor andere cliënten

- Het betalen van het totaal verschuldigde bedrag

Voorafgaand aan de betaling moeten cliënten bevestigen dat ze de voorwaarden hebben gelezen en aanvaard door het aanvinken van de gewenste box. Dit betekent dat door over te gaan tot de betaling de cliënt de AV voor betaling heeft geaccepteerd.

Als een klant het aandeel betaalt van een / andere deelnemer / s, evenals zijn eigen, belooft hij om de informatie in de AV door te geven aan de genoemde deelnemer / s.

Alle betalingen met een creditcard worden direct gedebiteerd.

Indien een deelnemer overgaat tot betaling en waarbij het tijdsinterval tussen boeking en betaling heeft geleid tot een verandering in de prijs van de vluchten in vergelijking met de oorspronkelijke prijs die genoteerd is bij de schatting, zal de klant geïnformeerd worden over de nieuwe prijs van de vluchten voordat de betaling wordt verwerkt.

Indien een deelnemer overgaat tot betaling en waarbij het tijdsinterval heeft geleid tot verandering van de tijden en data van vluchten wat kan betekenen dat de vluchten vermeld in de offerte niet meer beschikbaar zijn, helpt Crazy-Voyages de opdrachtgever om te proberen een oplossing te vinden met de leverancier.

Boekingen kunnen alleen worden bevestigd wanneer alle deelnemers hebben betaald.

De reserveringsbevestiging wordt verstuurd door Crazy Voyages en daarbij worden de belangrijkste elementen van de reservering precies vermeld, zoals details van de diensten, de prijs die wordt betaald en indien van toepassing, specifieke voorwaarden van betaling. De bevestiging van de diensten wordt zo spoedig mogelijk verstuurd naar de opdrachtgever nadat volledige betaling is ontvangen.

Tekortkoming van de opdrachtgever door de gehele of gedeeltelijke betaling niet te voldoen zal resulteren in het opschorten van de diensten en de eventuele kosten die voortvloeien uit deze opschorting zullen moeten worden betaald door de opdrachtgever zonder dat dit ten koste gaat van aanvullende aansprakelijkheid actie die kan worden ingeleid.

Indien het aantal deelnemers dat in eerste instantie opgenomen in de reservering niet is bereikt kunnen de cliënten die geboekt en betaald hebben voor het weekend worden verplicht om een supplement te betalen om alle diensten en opties die geselecteerd waren te kunnen behouden.

Het kan voorkomen dat een groot aantal van de deelnemers die in eerste instantie opgenomen in de reservering waren besluiten om hun reservering niet te bevestigen, terwijl de organisator en een paar van de andere deelnemers al hebben betaald. Daardoor kan de organisator besluiten om binnen 24 uur na het maken van de boeking te annuleren. Crazy-Voyages behoudt zich op het recht om een bedrag van 350 euro te behouden om kosten voor de reservering te dekken.

Artikel 9 Annulering of wijziging door de opdrachtgever

Elke annulering of verzoek tot wijziging dient te geschieden per e-mail of per aangetekende brief naar Crazy-Voyages op het adres dat vermeld staat aan het begin van dit document.

Tenzij specifiek vermeld in de boeking zullen alle wijzigingen (verandering van datums, tijden, bestemming, accommodatie) of alle annuleringen op verzoek van de cliënten meer dan drie weken voor de vertrekdatum behoudens overmacht en tenzij de leverancier akkoord gaat met gunstigere voorwaarden aanleiding geven tot een terugbetaling van 50% van de kosten van de diensten, met uitzondering van de luchtvaart, waarbij de rest gebruikt wordt door Crazy-Voyages om hun verliezen te dekken. Indien de annulering of wijziging minder dan drie weken voor vertrek wordt gedaan zal Crazy-Voyages niets vergoeden aan de opdrachtgever en zal 100% van de kosten behouden worden, met uitzondering van de luchtvaart, om hun verliezen te dekken.

Overmacht: elke gebeurtenis die we niet konden, zelfs met alle zorgvuldigheid, voorzien of voorkomen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen oorlog of oorlogsdreiging, oproer, burgeroorlog, feitelijke of dreigende terroristische activiteiten, industrieel geschil, natuurlijke of nucleaire ramp, slechte weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle omvatten.

Verzoeken om vergoeding van de luchtvaart zullen afzonderlijk worden behandeld in overeenstemming met de Specifieke Voorwaarden van de leveranciers.

In het geval van een probleem met het ticket of een nieuwe boeking gemaakt na een annulering, of een wijziging gemaakt door de opdrachtgever, willen wij onder uw aandacht brengen dat de kosten van het nieuwe ticket of de nieuwe boeking superieur kunnen zijn aan het eerste ticket en / of de boeking, en dat in het geval van sommige leveranciers dit zou kunnen leiden tot extra kosten die moeten worden gedragen door de opdrachtgever (bijvoorbeeld, maar niet alleen, de boekingskosten, wijzigingskosten enz.) hierop van toepassing zijn de specifieke voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij.

Artikel 10 Reisschema en Reisdocumenten

De route, e-tickets en de reisdocumenten worden ten minste vijf dagen voor de vertrekdatum verstuurd naar de klanten op voorwaarde dat het volledige bedrag is voldaan, zoals bepaald in artikel 8 van dit document.

De documenten geven volledige details over de Diensten (vertrek- en aankomsttijden, accommodatie adres enz.) en alle nodige en nuttige informatie voor uw reis. Er zal in sommige gevallen ook een gids voor het begeleiden naar alle nachtclubs, bars en restaurants aanwezig zijn, deze wordt aanbevolen per bestemming door Crazy-Voyages.

Het telefoonnummer dat vermeld staat op uw reisdocumenten is het nummer dat u kunt bellen als u dringend bijstand van Crazy-Voyages nodig heeft op uw bestemming.

Artikel 11 Klachten

Eventuele vragen, problemen of klachten moeten niet meer dan dertig (30) dagen na het einde van de vakantie worden gemeld en dit per aangetekende brief gericht aan Crazy-Voyages op het adres dat aan het begin van dit document staat, of per e mail naar het e-mail adres dat in dit document staat. Crazy-Voyages zal verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van deze problemen of klachten aan de leveranciers.

Klachten worden alleen onderzocht als het probleem door de opdrachtgever onder de aandacht werd gebracht van de Leverancier of van Crazy-Voyages tijdens de vakantie, waardoor er een onmiddellijke oplossing gevonden kon worden, waardoor het mogelijk was eventuele schade die de cliënt zou lijden te kunnen beperken op het moment zelf.

Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard met betrekking tot verlies, beschadiging of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die behoren tot de cliënt / es, tenzij nalatigheid, aan de zijde van de Leverancier of Crazy-Voyages, kan worden aangetoond.

Artikel 12 Afwezigheid van het herroepingrecht

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat in overeenstemming met L. 121-20-4 van de consumptie code, de aangeboden diensten op deze website niet het recht bevatten om de aankoop terug te trekken over postorder, zoals vermeld in de artikelen L. 121-20 van de consumptie code.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Crazy-Voyages heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de problemen die zich voordoen met betrekking tot de levering van de Diensten als gevolg van: het aanvaarden; het handelen of nalaten van de opdrachtgever, het handelen of nalaten van een derde, niet verbonden met het verrichten van Diensten, die niet te voorzien- of niet te vermijden waren. Crazy-Voyages beroept zich hierbij op overmacht, erkend door het Franse recht.

Een daad van overmacht ontheft automatisch de betrokkene van alle verantwoordelijkheid bij de levering van Diensten.

Artikel 14 Verzekering

Een verzekering is niet inbegrepen bij de Diensten die worden aangeboden door Crazy-Voyages. Klanten worden geadviseerd een verzekering af te sluiten voor eventuele kosten die zich in bepaalde gevallen kunnen voordoen door annulering, of medische en transportkosten in geval van ziekte of een ongeval. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat hij voorzien is van een verzekering door de verzekeraar van zijn keuze.

Echter, als de klant wenst kan hij een annuleringsverzekering bij Crazy-Voyages afsluiten. De leverancier is Europ Assistance. Hiervoor kan worden gekozen op de website bij het bevestigen van de boeking. De termijnen en voorwaarden van de verzekeraar zijn beschikbaar op de website.

Crazy-Voyages is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid met de verzekeringsmaatschappij vermeld in het voorwoord van deze AV dat elk financieel verlies dekt die de verzekerde zou kunnen lijden in verband met blessures, materiële schade, opeenvolgende of niet, veroorzaakt aan klanten, leveranciers of derden, in het geval van fouten, weglatingen, of nalatigheid in de loop van de uitvoering van het beroep van reisagent tot het bedrag van 750.000,00 euro per jaar en per vordering tot verwondingen of materieel schade, opeenvolgende of niet. Het eigen risico voor alle vorderingen met uitzondering van verwondingen bedraagt 1.500,00 euro

Artikel 15 Gegevensbescherming en privacy

In de wet 78-17 van 6 januari 1978 is bepaald dat de persoonlijke informatie en gegevens die door de Opdrachtgever moeten worden verschaft om door te gaan met de reservering op de website uitsluitend bestemd is voor intern gebruik door Crazy-Voyages, en zal alleen worden doorgegeven aan derden, indien dit noodzakelijk is met als doel het vervullen van uw transactie met Crazy-Voyages.

Tot slot in overeenstemming met de Franse wet, geeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens u het recht om een kopie van de persoonlijke informatie die CRAZY VOYAGES SAS over u heeft op te vragen en deze informatie eventueel te laten verwijderen of om onnauwkeurigheden te laten corrigeren. (Artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978). Richt uw verzoek aan contact@crazy-voyages.com

De gegevens en inlichtingen die door Crazy-Voyages in de loop van haar activiteit als een reisbureau zijn uitgevoerd zijn het bewijs dat de verrichtingen hebben plaatsgevonden en zijn onbetwiste bewijzen dat een overeenkomst is aangegaan. In het geval van een juridisch geschil hebben elektronische gegevens dezelfde rechtsgevolgen als een gedrukt, ondertekend document.

Deze website en alle elementen die de inhoud van de website vormen, of het nu gaat om visueel of audiovisueel, zijn beschermd door het auteursrecht. De website en alles wat het bevat is het exclusieve eigendom van Crazy Voyages en / of haar leveranciers, of in voorkomend geval de eigenaars met wie zij respectievelijk een overeenkomst hebben.

Artikel 16 Auteursrecht

Deze website en alle elementen die de inhoud van de website vormen, zowel visueel of audiovisueel, zijn beschermd door het auteursrecht. De website en alles wat het bevat is het exclusieve eigendom van Crazy Voyages en / of haar leveranciers, of in voorkomend geval de respectievelijke eigenaren met wie zij een overeenkomst hebben afgesloten.

Het gebruik van alle software gedownload via de website die toegang geeft tot bepaalde Diensten of functies, wordt gedekt door de licentie voorwaarden. De Opdrachtgever dient akkoord met de voorwaarden van de licentie te gaan voor het downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken van de hiervoor genoemde software.

Over alle software die geen gebruik maakt van een licentie heeft de cliënt beperkte rechten voor privé- en persoonlijk gebruik en wordt uitgesloten van alle andere gebruiken. Door het installeren of gebruiken van de software aanvaardt de klant deze voorwaarden.

Gebruikers van de website die hun eigen persoonlijke website hebben en die een link naar de homepage voor hun eigen persoonlijk gebruik toe willen voegen op deze website moeten toestemming verkrijgen van Crazy-Voyages voordat ze dit mogen doen. Deze machtiging heeft geen andere aansluitingsovereenkomsten tot gevolg. In alle gevallen, moeten alle links, zelfs stilzwijgend overeengekomen worden verwijderd op verzoek van Crazy-Voyages.

Om verder te gaan, moeten alle links naar de website vooraf worden goedgekeurd door Crazy-Voyages en onmiddellijk worden verwijderd op hun verzoek.

Artikel 17 Overdracht

In overeenstemming met artikel R.217-7 van de toerisme code kan een klant zijn contract overgeven aan een ander mits hij in aanmerking komt voor dezelfde condities van het weekend en zich in dezelfde omstandigheden bevindt als de opdrachtgever, zolang het weekend nog niet is begonnen en rekening houdend met de voorwaarden van het voorgaande artikel 9.

De Cliënt dient Crazy Voyages van zijn beslissing om dit te doen ten minste zeven dagen voor de vertrekdatum op de hoogte te brengen, per aangetekende brief of per e-mail.

Artikel 18 Annulering

De Klant kan het contract opzeggen en ontvangt een volledige vergoeding als Crazy Voyages niet voldoet aan de verplichting genoemd in paragraaf 13 ° van artikel R. 211 tot 4 van de toerisme code.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat niet vriendschappelijk kan worden opgelost, zullen de Franse rechtbanken bevoegd zijn, tenzij het tegendeel wordt aangegeven in de algemene voorwaarden.

 
 

Artikel 20 - Covid19 informations

Following the global impact of the Covid19 on the world and especially on the tourism sector, we decided to update our T&C regarding cancellations and modifications.

All cancellations related to the Covdi19 fall under this new article. All other cancellations will still be under article 4 of our Terms & Conditions.

Case 1: Destinations border are closed

If the Government of your destinations city decides to close the borders because of the Covid19, Crazy-Voyages will reschedule for you your weekend to a later date for free or fully refund you of the whole amount within 30 working days.

Case 2: Quarantine

If you are unable to travel due to restrictions put in place by your Government or by the UK Government and that you aren’t able to travel, Crazy-Voyages will reschedule for you your weekend to a later date for free or fully refund you of the whole amount within 30 working days. This will apply if the Government of your destination requires a quarantine at your arrival or if your Government or the UK Government imposed a quarantine once returned to the UK or in your country of residence.

If there isn’t any official restriction in your Country or in your destination Country and you decide not to travel because of the Covid19 or a similar situation, our normal T&C will apply.

For example if you contract the Covid19 disease and you have to cancel your participation less than 3 weeks before the departure, Crazy-Voyages will treat this cancellation as a cancellation due to illness. It will therefore be the general T&C that will apply to this situation.

If there isn’t any official restriction in the destination of your weekend and you decide not to travel because local business of the destination is touched by the covid19, normal T&C will apply.

For example if restaurants, bars or clubs are closed due to health restrictions (but the other activities of your program are maintained) and you do not want to travel because of that, Crazy-Voyages will consider this as a cancellation at the customer’s request and normal T&C will apply.

However, any activity canceled by Crazy-Voyages due to health restrictions, will be replaced or fully refunded by the agency within 30 working days.

These conditions apply to bookings for the 2020-21 season and cannot be applied to bookings from last season.